Prowadzeniem pojazdu wykorzystywanego do transportu ładunków niebezpiecznych ADR musi zajmować się kierowca z odpowiednimi uprawnieniami – taka osoba zobowiązana jest przejść m.in. specjalistyczne szkolenia. O co jeszcze muszą zadbać podmioty realizujące transport ADR?

Transport ładunków ADR – co jest ważne?

Podmioty świadczące usługi transportowe, oferujące transport ADR (np. Grupa Transportowa) muszą z najwyższą precyzją podejść do takich zadań, jak:

  1. Realizacja wymaganych formalności

Realizując transport ładunków niebezpiecznych nie da się w żaden sposób ominąć rygorystycznych formalności. Zgromadzona dokumentacja musi zawierać komplet informacji o przewożonym towarze oraz o niebezpieczeństwie, jakie związane jest z procesem transportu. Takie dokumenty precyzują więc ilość przewożonego towaru, rodzaj niebezpiecznego ładunku, grupę pakowania czy numer klasy zagrożenia.

  1. Planowanie trasy

Planowanie takiego przedsięwzięcia jak transport substancji niebezpiecznych ADR może wymagać zgłoszenie się do Państwowej Straży Granicznej oraz kontakt z właściwym wojewódzkim komendantem policji.

Żadnego z wyżej wymienionych punktów nie da się zrealizować bez znajomości określonych regulacji prawnych. To one stoją na straży bezpieczeństwa procesu oraz są w stanie zapobiec niebezpiecznym wypadkom, skażeniu środowiska itp.

Przewóz towarów niebezpiecznych a obowiązujące prawo

Do najważniejszych dokumentów o charakterze międzynarodowym w tym przypadku zaliczyć można Umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego ładunków niebezpiecznych. Na co dzień stosuje się skrótowe określenie tego dokumentu „ADR”. To tam należy poszukiwać regulacji, których musimy przestrzegać, jeśli planujemy transport ładunków niebezpiecznych.

Komu powierzyć transport ładunków niebezpiecznych ADR?

Tym zadaniem powinny zajmować się podmioty z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Takie kompetencje pozwalają zatroszczyć się o kluczowe kwestie związane z przewozem towarów niebezpiecznych. Rzetelni usługodawcy są w stanie wybrać najbezpieczniejszy środek transportu. Ich działania zaplanowane są w taki sposób, żeby na każdym etapie procesu realizowane były wszystkie wymogi. Transport ADR wiąże się np. z wymogiem precyzyjnej kontroli. Sprawdzane jest nadwozie, podwozie oraz to, czy pojazd jest właściwie oznakowany i wyposażony. W przypadku transportu ADR wymagane formalności i regulacje prawne są na tyle skomplikowane, że warto podjąć współpracę jedynie ze sprawdzoną firmą, która zapewni nam pełne bezpieczeństwo.

Artykuł powstał przy współpracy firmy transportowo – logistycznej https://www.grupatransportowa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *